MINI AQUAMAT

Ova grupa uređaja služi za popravku kvaliteta vodovodne vode i za brzo i efikasno prečišćavanje vode za piće u domaćinstvima i manjim poslovnim objektima. Uređaji su tako koncipirani da njihova montaža, zamena ili demontaža ne iziskuje prethodno tehničko umeće. Priključci su prilagođeni tako da se vrlo lako mogu priključiti na postojeće instalacije.

Ipsum

Mini Aquamat

Mini Aquamat filter se koristi za popravku kvaliteta vodovodne vode.
Uklanja iz vode: rezidualni hlor, lebdeće materije i preko 60 % gvožđa, organskih materija i drugih mikropolutnata.
Kada se vodovodna voda koristi za pranje posuđa, filter se uklanja sa slavine.

Montaža:
Filter se povezuje kao što je prikazano na slici.

Puštanje u rad:
Lagano puštati vodu kroz filter sve dok izlazi voda sa ugljeničnim česticama (oko 1 minut). Zatim filtriranu vodu koristiti za piće.

Rok upotrebe:
500 litara prečišćene vode ili 3 meseca od puštanja u rad. Posle tog roka filter zameniti novim.