DOZIR PUMPE - HLORINATORI

EnviroTech je u svoj proizvodni program uvrstio i projektovanje i proizvodnju i hlorinatora koji u protoku dezinfikuju vodu hlorisanjem Na-hipohloritom. Takođe, razvijeni su i uređaji za doziranje drugih hemikalija (vodonik-peroksid, antiscalanti, biocide, koagulanti i drugi).

Ipsum

Dozir pumpe za hemikalije - Hlorinatori

Pumpe visokog pritiska u protoku vode doziraju hemikalije neophodne za odvijanje predviđenih hemijskih reakcija.
Vitalni delovi dozirki su izrađeni od inertnih materijala koji su otporni na sve vrste oksidacionih sredstava, kao i kiselina i baza.
U sistemu sa impulsnim vodomerom ili analizatorom hlora dozir pumpe se koriste za hlorisanje pijaće vode.

Veliki izbor dozir pumpi

Vitalni delovi pumpi za doziranje (membrane i ventili)
su izrađene od nerđajućeg čelika ili visoko
rezistentnih plastičnih masa.
Instaliramo najkvalitetnije dozir pumpe proizvođača:      

GRUNDFOS

Ipsum

Sistemi za hlorisanje vode

Hlorisanje pijaće vode kontinualno u protoku se vrši pomoću dozir pumpe i impulsnog vodomera kod sistema za kondicioniranje vode sa ili bez sabirnog rezervoara.
Pored toga po zahtevu postoji mogućnost da dozir pumpa bude spregnuta sa elektronskim analizatorom hlora.