GEH
EnviroTech je generalni distributer firme GEH Wasserchemie GmbH & Co. KG iz Nemačke koja se bavi proizvodnjom adsorpcionih materijala koji se koriste za uklanjanje arsena, bakra, molibdena, olova, antimona, uranijuma, vanadijuma, cinka, vodonik peroksida, vodonik sulfida, fosfata i silikata iz pijaćih, otpadnih, mineralnih i stonih voda, kao i iz životne okoline.
Više o kompaniji GEH Wasserchemie GmbH & Co. KG možete pogledati na: https://www.geh-wasserchemie.com/