MULTIMEDIJALNI FILTERI – AQ-MEGA

Namenjeni su prečišćavanju sirovih voda sa visokim sadržajem lebdećih suspendovanih materija, hidroksida metala ili planktona u cilju bistrenja vode ili predtretmana za sledeće finije faze prečišćavanja vode.

Ipsum

Serija AQUA - MEGAKućišta filtera su izrađena od polipropilena ojačanog epoksidom i staklenim vlaknima ili od nerđajućeg čelika.
Primena: priprema pijaćih i procesnih voda, tretman otpadnih voda, kao i vode za ribnjake i navodnjavanje.

Izrađuju se u verzijama sa automatskim i ručnim upravljanjem protivstrujnog i istostrujnog pranja aktivne mase.