ULTRA CLEAR APARAT


Ipsum

Aparati za pripremu ultra čiste vode

Ovi aparati proizvode demineralizovanu vodu sa elektroprovodljivošću
manjom od 0,1 μS/cm.

Uređaji ne sadrže jako kisele i jako bazne smole, već reversnom osmozom
(posle odgovarajućeg pred tretmana) demineralizuju sirovu vodu sa
efikasnošću od 99%. Iza reversne osmoze se instalira mešana smola
ili pak elektrodejonizator, koji dodatno smanjuju elektroprovodljivost do
nivoa ultra čiste vode.

Prednosti reversne osmoze u demineralizaciji:

U poređenju sa konvencionalnim metodama za pripemu ultra čiste vode RO ima
sledeće prednosti:

• Ne koriste se hemikalije za regeneraciju
• Nije potrebna neutralizacija otpadne vode
• Potreban je mali prostor za instalaciju
• Mali troškovi eksploatacije
• Jednostavno održavanje aparata
• Automatski rad / jednostavno rukovanje