FILTER KUĆIŠTA - Serija AQ-SV

EnviroTech nudi mikro filterska kućišta sa jednim ili više filter uložaka za male, srednje i velike protoke, kao i za industrijske prečistače.

Filter kućišta za male protoke

Glavne karakteristike

Radni protok: max. 1,5 – 2,5 m3/h
Priključak: 3/4" i 1"
Radni pritisak: max. 10 bar
Radna temperatura: max. 50 oC
Providno filter kućište visine: 10"
Mesingani odzračni ventil
Filter ulošci: 10" – jednoslojni

Filter kućišta za srednje protoke

Glavne karakteristike

Radni protok: max. 4 – 5 m3/h
Priključak: 3/4" i 1"
Radni pritisak: max. 10 bar
Radna temperatura: max. 50 oC
Providno filter kućište visine: 20"
Mesingani odzračni ventil
Filter ulošci: 20" – jednoslojni i dvoslojni                            

Ipsum

Ipsum

Filter kućišta za velike protoke

Glavne karakteristike

Radni protok: max. 4 – 5 m3/h
Priključak: 3/4", 1" i 4/6"
Radni pritisak: max. 10 bar
Radna temperatura: max. 50 oC
Filter kućište visine: 10" i 20"
Filter ulošci: 10" i 20" – jednoslojni i dvoslojni


Big Blue

Big Blue je model kućišta koje se primenjuje u industriji. Ovo kućište se koristi za veće protoke od 4 – 5 m3/h. Paralelnom instalacijom više kućišta može se povećati kapacitet filtracije. Dugotrajni radni vek, kompaktna struktura i mali prostor za instalaciju su bitni činioci koji određuju instalaciju Big Blue kućišta.

Filter kućišta za industrijske prečistače

Glavne karakteristike

Radni protok: max. 60 m3/h
Priključak: 1½ i 3"
Broj uložaka: 3 – 9
Veličina uloška: 10", 20", 30", 40"                                         

Ipsum
Ova filter kućišta namenjena su za veći broj uložaka. Mogu se koristiti za protoke do 60 m3/h. Sačinjeni su od nerđajučeg čelika SS304 ili SS316 da bi se obezbedila što veća kompatibilnost u hemijskoj industriji i lako čišćenje.