KUĆNI RO UREĐAJ - MERLIN

Ova grupa uređaja služi za popravku kvaliteta vodovodne vode i za brzo i efikasno prečišćavanje vode za piće u domaćinstvima i manjim poslovnim objektima. Uređaji su tako koncipirani da njihova montaža, zamena ili demontaža ne iziskuje prethodno tehničko umeće. Priključci su prilagođeni tako da se vrlo lako mogu priključiti na postojeće instalacije.

Ipsum

Merlin

Merlin je proizvod američke kompanije Osmonics. Zasnovan je na specijalno razvijenim RO membranama za rad na niskim pritiscima. Važnije prednosti Merlin uređaja u odnosu na klasične RO uređaje su:

• kompaktna konstrukcija višestruko smanjuje mogućnosti curenja, pucanja cevi i eventualnog poplavljivanja prostora u kome je smešten,

• visoka produkcija prečišćene vode (permeata) eliminiše potrebu za različitim rezervoarima, koji po pravilu uvek stvaraju teško rešive mikrobiološke probleme,

• visoka produkcija permeata od oko 50 L/h na niskim pritiscima eliminiše potrebu za booster pumpama, transformatorima i ispravljačima, prekidačima niskih i visokih pritisaka i električnim napajanjem, što doprinosi izuzetnoj pouzdanosti uređaja,

• iskorišćenje vode je čak do 30%, dok kod klasičnih sistema sa rezervoarima permeata ne prelazi ni 5%.