JONOIZMENJIVAČI

Primenjuju se kada je iz sirove vode potrebno odstraniti činioce tvrdoće kalcijum i magnezijum, anjone huminskih i fulvo kiselina ili nitrate. Uređaji funkcionišu na principu neutralne jonske izmene. Regeneracija aktivne mase vrši se u zavisnosti od vrste jonoizmenjivačke mase zasićenim rastvorom natrijum – hlorida i/ili natrijum-hidroksida. U zavisnosti od tipa smole i namene postoje omekšivači (AQ-MC), scavengeri (AQ-SC) i denitrifikatori (AQ-NO).

IpsumOmekšivači

Omekšivači vode su uređaji koji neutralnom jonskom izmenom na jako kiseloj jonoizmenjivačkoj masi u natrijumovom obliku uklanjaju iz sirove vode jone kalcijuma i magnezijuma - činioce ukupne tvrdoće vode.
Regeneracija aktivne mase omekšivača se odvija pomoću zasićenog rastvora natrijum-hlorida. Omekšivači se primenjuju kod tehnoloških procesa koji zahtevaju delimično ili potpuno omekšanu vodu.
Ovi uređaji se preporučuju za instalaciju ispred toplovodnih kotlova. Takođe su pogodni za hotele i bolnice, laboratorije, zubarske ordinacije, stambene objekte za napajanje bojlera, centralnog grejanja, za mašine za pranje veša i posuđa i aparate za kafu.
Omekšivači se izrađuju u simplex i duplex varijantama, sa ručnim ili automatskim upravljanjem regeneracije. Zasićeni rastvor natrijum-hlorida za regeneraciju jonoizmenjivačke mase se u uređaj usisava pomoću injektora.

Skavendžeri – Denitrifikatori

Ovo su jonoizmenjivači sa jako baznom smolom u neutralnom obliku koji u industrijskim primenama uklanjaju makromolekule huminskih i fulvo kiselina ili TOC, boju i nitrate. Slabo bazne anjonske smole u Cl-obliku uklanjaju makromolekule organskih kiselina i nitrate u procesima pripreme pijaće vode.
Regeneracija navedenih smola se odvija korišćenjem zasićenog rastvora NaCl i povremeno uz dodatak NaOH.
Skavendžeri se koriste za pripremu obezbojene vode bez prekursora za stvaranje THM, prvenstveno kao deo opreme za pripremu pijaće vode ili napojne vode za kotlove, kao deo hemijske pripreme vode.
Denitrifikatori se koriste za pripremu pijaće vode u prehrambenoj industriji. Ovi uređaji se izrađuju u simplex i duplex verzijama sa ručnim ili automatskim upravljanjem procesa regeneracije smole.

Ipsum

Ipsum

Jonoizmenjivački kabineti

Ovi uređaji se koriste u slučajevima kada se ne zahteva stalno snabdevanje omekšanom ili bezbojnom vodom, kao i vodom bez nitrata. Uspešno se primenjuju za jonsku izmenu u pripremi vode za domaćinstva, bojlere, centralno grejanje, mašine za pranje veša i sudova, kao i za proizvodnju gazirane vode i aparate za espreso kafu.

Ipsum

Ipsum

Simplex i duplex omekšivači, skavendžeri i denitrifikatori

Simplex uređaji su dizajnirani za veće kapacitete nego kabineti i pogodni su za diskontinualno snabdevanje prečišćenom vodom. Duplex uređaji omogućavaju kontinualno snabdevanje prečišćenom vodom.