ADSORBERI SA AKTIVNIM UGLJEM - Serija AQUAMAT

Ovaj tip prečistača radi na principu fizičko-hemijske adsorpcije organskih i neorganskih supstanci iz vode na specijalno pripremljenim ispunama od aktivnog uglja.
Adsorpcija organskih materija, pesticida, fenola, amonijum jona, teških metala i drugih supstanci se odvija u protočnom sistemu. Principom katalitičke konverzije ovi uređaji uklanjaju rezidualni hlor iz vode.
Izrađuju se u verzijama sa automatskim i ručnim upravljanjem protivstrujnog i istostrujnog pranja aktivne mase.

Ipsum

Adsorberi sa aktivnim ugljem za tretman alkohola

Firma EnviroTech je razvila specijalne adsorbere sa aktivnim ugljem namenjene proizvođačima alkoholnih pića. Posebno su razvijeni adsorberi za tretman rastvora sirovog alkohola od melase ili žitarica u cilju uklanjanja neprijatnih mirisa i ukusa alkoholnog rastvora.