UV STERILIZACIJA

UV Sterilizator

UV sterilizator je uređaj koji trenutno uništava mikroorganizme (bakterije, viruse, plesni, gljivice i spore bakterija) u vodi. Mineralni sadržaj vode ostaje nepromenjen, a tretman zračenjem ne utiče na promenu ukusa vode.

U procesu tretmana vode se ne dodaju hemikalije i time ne postoji mogućnost predoziranja. Princip rada uređaja se zasniva na prolasku ultraljubičastih zraka kroz sloj vode u protočnom sistemu. Efekat rada ovih uređaja je potpuno uništavanje svih mikroorganizama u vodi pri čemu se dobija sterilna voda. U slučaju vode sa lebdećim materijama, obojene vode ili vode sa većim sadržajem gvožđa od 0,10 mg/L potreban je predtretman sirove vode (filtracija, deferizacija ili obezbojavanje) koji obezbeđuje transparenciju vode u UV delu spektra.

Sterilizatori su izrađeni u obliku protočne vertikalne ili horizontalne kolone od nerđajućeg čelika sa jednom ili više UV lampi. Pripadajuća elektronika smeštena u upravljačkoj jedinici kontroliše rad UV lampi, intenzitet zračenja, registruje broj časova rada i vrši signalizaciju rada.


Ipsum

Ipsum

Ipsum

Ipsum