UREĐAJI ZA UKLANJANJE ARSENA I FOSFORA - AI-AS/P


Ipsum
Uređaj za uklanjanje arsena
instaliran u Sremskoj Rači,
kapaciteta 2,5 L/s.

Ovaj tip prečistača radi na principu fizičko-hemijske adsorpcije trovalentnog As (III) i petovalentnog arsena (V) na hidratisanom gvožđe-hidroksidu. Adsorpcija arsena, kao i teških metala se odvija u protočnom sistemu. Postrojenja sa ovom aktivnom masom su namenjena fabrikama pijaće vode i proizvođačima alkoholnih i bezalkoholnih napitaka, kao i u tretmanu otpadnih voda i ocednih voda sa deponija.
Pored navedenog, ovi uređaji uspešno uklanjaju fosfor i to u procesima pripreme pijaće vode, kao i kod tretmana otpadnih voda i voda iz prirodnih i veštačkih vodenih akumulacija. Zasićena aktivna masa se ne regeneriše, već se odlaže na deponije ili u prirodu, s obzirom da njena struktura materijala ne dozvoljava izluživanje arsena i/ili fosfora u zemljište ili vodotoke.
Uređaji se proizvode u varijanti sa ručnim i automatskim načinom protivstrujnog pranja aktivne mase.