BAZENSKA VODA ZA KUPANJE, PLIVANJE I VODENE SPORTOVE


Firma EnviroTech nudi savremena rešenja pripreme vode bez upotrebe hemikalija za punjenje bazena za plivanje i vodene sportove. Kvalitet proizvedene vode odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Primenom prečišćene vode iz naših uređaja se smanjuje potrošnja dezinfekcionih sredstava prilikom održavanja bakteriološke ispravnosti vode u bazenu jer se primenjenom metodom uklanjanju rastvorene organske materije, amonijak i drugi sastojci koji hemijski reaguju sa hlornim preparatima.
Takođe, prečišćena voda je sa minimalnim sadržajem soli kalcijuma i magnezijuma, kao i bikarbonata što značajno štiti bazenske pumpe, ventile i druge instalacije od korozije i naslaga kamenca. Ovakvi uređaji su instalirani na bazenskim kompleksima u Kikindi i Zrenjaninu.


Ipsum

Ipsum