VODA ZA PIĆE - PRIPREMA VODE ZA PIĆE


Ipsum
U zavisnosti od sastava vode i definisanih problema kupaca, projektni tim firme EnviroTech dizajnira jedinstveni uređaj koji proizvodi fizičko-hemijski i mikrobiološki ispravnu vodu za piće u skladu sa svetskim, evropskim i domaćim normativima.
Firma EnviroTech pored standarnih uređaja nudi patentiran proizvod koji omogućava besplatno snabdevanje građana higijenski ispravnom vodom za piće, a to su JAVNE ČESME SA PREČIŠĆENOM VODOM (OPŠIRNIJE).