MOBILNI UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE


Ipsum

Ipsum

Mobilni uređaji za prečišćavanje vode

Ovi uređaji se sastoje od komponenti za predtretman (mikrofiltracija, multimedijalna filtracija, deferizacija i demanganizacija), tretman (ultrafiltracija i nanofiltracija) i posttretman (uklanjanje teških metala, dezinfekcija vode UV zracima i/ili hlornim preparatima).
Komponente uređaja su smeštene u prenosivom kontejneru koji sadrži i rezervoar prečišćene vode. Ovakvi uređaji su pogodni i za tretman specifičnih industrijskih otpadnih voda izuzev komunalnih otpadnih voda.
Mobilni prečistači se brzo povezuju na izvor vode i pogodni su za primenu u vanrednim situacijama.