NAPOJNA VODA ZA PARNE I DRUGE KOTLOVE

EnviroTech nudi inovativan i najsavremeniji način pripreme napojne vode za kotlove bez upotrebe hemikalija i jonoizmenjivača. Ovim uređajima se smanjuje ukupna mineralizacija za oko 90% i podešava alkalna pH vrednost napojne vode. Uređaji za pripremu napojne vode za kotlove firme EnviroTech, omogućavaju smanjenje količine ispuštene vrele vode za najmanje 10 puta prilikom odsoljavanja i odmuljivanja, štede Vaš energent, resurs i novac i nemaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Ipsum

Ipsum

Tipičan primer ovakvih uređaja su uređaji kapaciteta 15.000 L/h i 8.000 L/h instalirani i pušteni u rad u fabrici ulja "BANAT" u Novoj Crnji (levo) i fabrici polipropilena "HYPOL" Odžaci (desno).